Diatomic Metasurface for Vectorial Holography

Zilan Deng, Junhong Deng, Xin Zhuang, Shuai Wang, Kingfai Li, Yao Wang, Yihui Chi, Xuan Ye, Jian Xu, Guo Ping Wang, Rongkuo Zhao, Xiaolei Wang, Yaoyu Cao, Xing Cheng, Guixin Li, Xiangping Li

Nano Letters 18 (5),2885–2892 (2018)

Ultra-Broadband Directional Scattering by Colloidally Lithographed High-Index Mie Resonant Oligomers and Their Energy-Harvesting Applications

Yinan Zhang, Yi Xu, Shiren Chen, Hua Lu, Kai Chen, Yaoyu Cao, Andrey E. Miroshnichenko, Min Gu, Xiangping Li

ACS Applied Materials & Interfaces (2018)

Multifunctional metasurface: from extraordinary optical transmission to extraordinary optical diffraction in a single structure

Zilan Deng, Yaoyu Cao, Xiangping Li, Guoping Wang

Photonics Research 6(5), 443-450 (2018)

Angular momentum dependent transmission of circularly polarized vortex beams through a plasmonic coaxial nanoring

Shuai Wang, Zilan Deng, Yaoyu Cao, Dejiao Hu, Yi Xu, Boyuan Cai, Long Jin, Yuan Bao, Xiaolei Wang, Xiangping Li

IEEE Photonics Journal  10 (1), 1-9 (2018)

Planar Diffractive Lenses: Fundamentals, Functionalities and Applications

Kun Huang, Fei Qin, Hong Liu, Huapeng Ye, Chengwei Qiu, Minghui Hong, Boris Luk'yanchuk, Jinghua Teng

Advanced Materials 30(26), 1704556  (2018)

Diffractive photonic applications mediated by laser reduced graphene oxides

Sicong Wang, Xueying Ouyang, Ziwei Feng, Yaoyu Cao, Min Gu, Xiangping Li

Opto-electronic Advances 1(2), 1-8 (2018)

Laser Splashed Three-Dimensional Plasmonic Nanovolcanoes for Steganography in Angular Anisotropy

Dejiao Hu, Yudong Lu, Yaoyu Cao, Yinan Zhang, Yi Xu, Wenxue Li, Fuhua Gao, Boyuan Cai, Bai-Ou Guan, Cheng-Wei Qiu, Xiangping Li

ACS Nano 12 (9), 9233–9239 (2018)

Saturation Scattering Competition for Non-fluorescence Single-wavelength Super-resolution Imaging

Xueying Ouyang, Fei Qin, Ziheng Ji, Tianyue Zhang, Jian Xu, Ziwei Feng, Shenyu Yang, Yaoyu Cao, Kebin Shi, Lingxiang Jiang, Xiangping Li 

APL Photonics 3, 110801 (2018)

Plasmonic Nanoprobes for Multiplexed Fluorescence-free Superresolution Imaging

Jian Xu, Tianyue Zhang, Shenyu Yang, Ziwei Feng, Haoying Li, Dejiao Hu, Fei Qin, Xueying Ouyang, Yaoyu Cao, Lingxiang Jiang, Xiangping Li

Advanced Optical Materials 1800432 (2018)

Facile Metagrating Holograms with Broadband and Extreme Angle Tolerance

Zilan Deng, Junhong Deng, Xin Zhuang, Shuai Wang, Tan Shi, Yao Wang, Jian Xu, Yaoyu Cao, Xiaolei Wang, Guo Ping Wang, Xing Cheng, Guixin Li, Xiangping Li

Light: Science & Application 7(1), 78 (2018)

Tuning the sub-processes in laser reduction of graphene oxide by adjusting the power and scanning speed of laser
Zhengfen Wan , Shujun Wang , Ben Haylock , Philip Tanner , David Thiel , Robert Sang , Ivan S Cole , Xiangping Li, Mirko Lobino , Qin Li

Carbon 141,  83-91 (2019)

All-optical helicity-dependent magnetic switching by first-order azimuthally polarized vortex beams
Sicong Wang, Chen Wei, Yuanhua Feng, Yaoyu Cao, Haiwei Wang, Weiming Cheng, Changsheng Xie, Arata Tsukamoto, Andrei Kirilyuk, Theo Rasing, Alexey V. Kimel, Xiangping Li

Applied Physics Letter  113, 171108 (2018)

Bidirectional plasmonic coloration with gold nanoparticles by wavelength-switched photoredox reaction

Wanyi Li, Jian Xu, Qingbin Zhou, Shuai Wang, Ziwei Feng, Dejiao Hu, Xiangping Lia, Yaoyu Cao

Nanoscale 10(46), 21910-21917 (2018)

All-optical generation of magnetization with arbitrary three-dimensional orientations

Sicong Wang, Jianjun Luo, Zhuqing Zhu, Yaoyu Cao, Haiwei Wang, Changsheng Xie, Xiangping Li

Optics Letters 43(22), 5551-5554 (2018)

Noninterleaved Metasurface for (26-1) Spin- and Wavelength- Encoded Holograms
Lei Jin, Zhaogang Dong, Shengtao Mei, Ye Feng Yu, Zhun Wei, Zhenying Pan, Soroosh Daqiqeh Rezaei, Xiangping Li, Aresniy I.
Kuznetsov, Yuri S. Kivshar, Joel K. W. Yang, Chengwei Qiu 

Nano Letters 18(2), 8016-8024 (2018)

Theoretical Investigation of Laser Induced Magnetization Reversal by Spin Orbit Coupling and Stimulated Raman Scattering

Yuhao Zou, Haiwei Wang, Yao Xiao, Zhihao Zeng, Lanlan Huang, Kai Wang, Sicong Wang, Xiangping Li and Changsheng Xie

Applied Sciences 9, 102 (2019)