Synthetic helical dichroism for six-dimensional optical orbital angular momentum multiplexing  

XU Ouyang,Yi Xu, Mincong Xian, Ziwei Feng, Linwei Zhu, Yaoyu Cao, Sheng Lan,Bai-Ou Guan,Cheng-Wei Qiu, Min Gu*& XiangpingLI*

Nature Photonics (2021)

Vectorial Compound Metapixels for Arbitrary Nonorthogonal Polarization Steganograph

Zi-Lan Deng, Qing-An Tu, Yujie Wang, Zhi-Qiang Wang, Tan Shi, Ziwei Feng, Xiao-Chen Qiao, Guo Ping Wang, Shumin Xiao, Xiangping Li

Adv. Mater.2021,2103472  

3D high precision laser printing of a flat nanofocalizer for subwavelength light spot array

Meiling Jiang, Shichao Song, Yijie Li, Xianzhi Zeng, Linwei Zhu, Mingsi Zhang, Shuai Wang, Xiangping Li, and Yaoyu Cao*

Opt. Lett. 46, 356-359 (2021)

Continuous-wave near-infrared stimulated-emission depletion microscopy using downshifting lanthanide nanoparticles.

Liangliang Liang, Ziwei Feng, Qiming Zhang, Thang Do Cong, Yu Wang, Xian Qin, Zhigao Yi, Melgious Jin Yan Ang, Lei Zhou, Han Feng, Bengang Xing, Min Gu*, Xiangping Li* & Xiaogang Liu* 

Nat. Nanotechnol. (2021). DOI:10.1038/s41565-021-00927-y

Two-Dimensional Bi2Sr2CaCu2O8+δ Nanosheets for Ultrafast Photonics and Optoelectronics

Guanyu Liu, Xiaozhi Bao, Weikang Dong, Qi Wei, Haoran Mu, Wenguo Zhu, Bingzhe Wang, Jianding Li, Babar Shabbir, Yuan Huang, Guichuan Xing, Jianhui Yu, Peng Gao, Huaiyu Shao*, Xiangping Li*, and Qiaoliang Bao*

ACS Nano DOI:10.1021/acsnano.1c01567

Displacement-mediated bound states in the continuum in all-dielectric superlattice metasurfaces

Tan Shi, Zi-Lan Deng*, Qing-An Tu, Yaoyu Cao & Xiangping Li 

PhotoniX 2, 7 (2021)

Environment-robust immersion supercritical lens with invariable sub-diffraction limited focal spot

Zhaoxia Zhang, Zhangyin Li, Jian Lei, Jin Wu, Kun Zhang, Sicong Wang, Yao-Yu Cao, Fei Qin* and Xiangping Li

Opt. Lett., DOI 10.1364/OL.425361 

Fabry-Perot Cavity Enhanced Three-photon Luminescence of Atomically Thin Platinum Diselenide

Jing Han,   Yingwei Wang,   Jun He,   Hua Lu,   Xiangping Li,   Min Gu  and  Yinan Zhang*

Nanoscale, DOI:10.1039/D1NR00348H

Nanointerferometric Discrimination of the Spin−Orbit Hall Effect

Mingsi Zhang, Haoran Ren,* Xu Ouyang, Meiling Jiang, Yudong Lu, Yanwen Hu, Shenhe Fu, Zhen Li,

Zhenqiang Chen, Bai-Ou Guan, Yaoyu Cao, and Xiangping Li*

ACS Photonics,8(4), 1169–1174 (2021)

Ultra-sensitive nanometric flat laser prints forbinocular stereoscopic image

Dejiao Hu, Hao Li, Yupeng Zhu, Yuqiu Lei, Jing Han, Shilin Xian, Jiajin Zheng, Bai-Ou Guan, Yaoyu Cao*, Lei Bi & Xiangping Li*.

Nat. Commun. 12, 1154 (2021).

Laser printing based on curvature-driven shape transition of aluminum nanodiscs

Yudong Lu, Dejiao Hu, Mingsi Zhang*, Lechen Yang, Jiafang Li, Yaoyu Cao, and Xiangping Li*

Chin. Opt. Lett. 19, 053602- (2021)

Arbitrary Polarization Conversion Dichroism Metasurfaces for All-in-One Full Poincaré Sphere Polarizers

Shuai Wang, Zi-Lan Deng*, Yujie Wang, Qingbin Zhou, Xiaolei Wang, Yaoyu Cao, Bai-Ou Guan, Shumin Xiao*, Xiangping Li*

Light-Sci. Appl. 10, 24, (2021)

Dual-shot dynamics and ultimate frequency of all-optical magnetic recording on GdFeCo

Sicong Wang, Chen Wei, Yuanhua Feng, Hongkun Cao, Wenzhe Li, Yaoyu Cao, Bai-Ou Guan, Arata Tsukamoto, Andrei Kirilyuk, Alexey V. Kimel*, and Xiangping Li* 

Light-Sci. Appl.  10, 8, (2021)

π-phase modulated monolayer supercritical lens

Fei Qin, Boqing Liu, Linwei Zhu, Jian Lei, Wei Fang, Dejiao Hu, Yi Zhu, Wendi Ma, Bowen Wang, Tan Shi, Yaoyu Cao, Bai-ou Guan, Cheng-Wei Qiu, Yuerui Lu*, Xiangping Li*

Nat. Commun. 1232, (2021)