• Xiangping Li

  Professor

  020-85222046

  xiangpingli@jnu.edu.cn

 • Yaoyu Cao

  Professor

  020-85222046

  yaoyucao@jnu.edu.cn

 • Fei Qin

  Associate professor

  020-8222046

  qinfei@jnu.edu.cn

 • Tianyue Zhang

  Associate professor

  020-85222046

  tyzhang@jnu.edu.cn

 • Zilan Deng

  Associate professor

  020-85222046

  zilandeng@jnu.edu.cn

 • Yi Xu

  Associate research fellow

  e_chui@qq.com

 • Sicong Wang

  Lecturer

  020-85222046

  wangsc@jnu.edu.cn

 • Shichao Song

  Lecturer

  020-85222046

  songsc@jnu.edu.cn

 • Guanyu Liu

  Postdoctor

  +86-15876587029

  liuguanyu@jnu.edu.cn

 • Mingsi Zhang

  Research Fellow

  020-85222046

  mszhang@jnu.edu.cn

 • Meiling Jiang

  Research Fellow

  020-85222046

  394377887@qq.com

 • Ling Cheng

  Administration

  020-85222046

  303721028@qq.com